Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.
Laatimispäivä 13.3.2018

1. Rekisterinpitäjä

Eläintarvike Huputitihumma&Hundkarusellen
Karhunpääntie 930, 75710 Karhunpää
ytunnus 1662898-6

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Riikka Härkin
p. 0408585970
info@huputitihumma.fi

3. Rekisterin nimi

Verkkokauppa Huputitihumman ja Eläintarvike Huputitihumma&Hundkarusellen Oy:n  asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin, muttei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri Huputitihumman verkkokaupasta sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, laskutus- ja toimitusosoitteen sekä tilaustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tiedot saadaan kun asiakas on rekisteröitynyt verkkokaupan asiakkaaksi tai ilmoittanut tietonsa ostaessaan tuotteita verkkokaupasta verkkokaupan omalla tilauslomakkeella. Asiakas voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Huputitihumma verkkokaupan ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Huputitihumma verkkokaupan käytössä, paitsi Huputitihumma verkkokaupan verkkokaupan käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Huputitihumma verkkokaupan ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Huputitihumma verkkokaupan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu ATK-järjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja virusturvaohjelmin, palomuurein ja salasanoin sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii kultakin erillisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen. Verkkokauppa-alustan tietoturvasta huolehtii alustantarjoaja.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot maksuttomasti kerran vuodessa.

10. Tiedon korjaaminen

Omia tietoja voi pyytää korjattavaksi ottamalla yhteyttä Huputitihumma verkkokauppaan.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään henkilön pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.